Fórum - Téma


Celí popis karburátoru Babeta 210 od A - Z


Fórum Technický koutek Celí popis karburátoru Babeta 210 od A - Z1  2

 maxipes  
František
2016-10-07 07:34:39

Karburátor je Zařízení, které směšuje benzín a vzduch v požadovaném poměru. Správný poměr výsledné směsi určuje jeho konstrukce,velikost trysek a výška hladiny paliva v plovákové komoře. Řidič při bezporuchovém provozu nemá důvodu měnit tyto jednotlivé části a nastavení. Během jízdy plinem mění zdvih šoupátka v karburátoru a tak mění škrcením průtoku především množství nasávané směsi do válce motoru.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:36:34

Plnění motoru směsí benzínu a vzduchu ovlivňuje nejen karburátor samý, ale všechny součásti, kterými proudí nasávaný vzduch do karburátoru a následně sací potrubí, kterým proudí připravená směs do motoru. Uspořádání a konstrukce sání ovlivňuje i celkovou hlučnost motoru.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:37:54

Vzduch se nasává vstupním hrdlem víka tlumiče sání. Potom prochází přes filtrační sitko čističe. Obyčejná drátěnka Sítko je navlhčeno olejem, aby lépe zachycovalo nečistoty z nasávaného vzduchu. Dále vzduch putuje rámem Babetty, který zároveň tvoří funkci tlumiče sání. Potom přes hrdlo z umělé hmoty do karburátoru.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:40:57

Popis funkce karburátoru. Benzín s olejem vlastní tíhou přitéká přes uzavírací ventil z nádrže. Potom teče kanálkem nad jehlový ventil, který je ovládán plovákem. Je-li plováková komora bez paliva, plovák je spadlý dole a jehla ventilu je oddálená od sedla. Je to to samé jako u záchodu,pokud není voda v nádržce plovák je dole a Hajzl nesplachuje.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:44:15

Při přítoku paliva plovák začne plavat pokud v něm není díra to se naplní a leží na dně karburátoru, a začne tlačit na jehlu ventilu, který se buď zavře a palivo přestane proudit, nebo za chodu motoru, kdy palivo z plovákové komory ubývá se svým pohybem, který následně přenáší na jehlu ventilu a tím otvírá nebo přivírá ventil. Jeho Hlavní funkcí je udržovat konstantní hladinu paliva v komoře. Od toho se odvíjí několik poruchy karbunatoru.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:45:32

Palivo z plovákové komory přechází hlavní tryskou do emulzní trubky a trysky jehly šoupátka. Jehla je v šoupátku uchycena pomocí takové maličké jak kdyby segerovky. Pohybuje se tedy zároveň se šoupátkem když točíme plynem a tím pádem zvětšuje, nebo zmenšuje průřez trysky, což má za následek změnu průtoku paliva.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:46:16

Proud vzduchu procházejícím difuzérem karburátoru v něm vytváří podtlak. Na hladinu paliva v plovákové komoře působí atmosférický tlak a na palivo v trysce jehly šoupátka podtlak. Působením těchto tlaků proudí palivo až do difuzéru karburátoru.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:48:43

Výšku jehly vůči šoupátku a emulzní trubce je možno nastavit změnou polohy pojistky na jehle. Správné nastavení je druhý zářez shora. Šoupátko je přitlačováno do zavřené polohy pružinou, která se opírá ovíko. Ovládá se lankem plinu. Základní poloha šoupátka se nastavuje dorazovým šroubem.Je to ten spodní šroubek a seřizujeme s ním velikost uzavření trysky jehly šoupátka a difuzéru.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:50:01

Při částečném zatížení motoru je šoupátko otevřeno cca 25-75 % celkového zdvihu. Je to nejčastější provozní režim. Hlavní činitel, který určuje poměr bohatosti směsi je jehla šoupátka. Poloha šoupátka a tím rychlost proudícího vzduchu+poloha jehly v emulzní trubce jsou ve vzájemné souvislosti s velikostí průtoku paliva. Směšovací poměr vzduchu a benzínu je v rozsahu 13,5 : 1 až 15 : 1.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:54:02

Pro chod motoru naprázdno asi 1500 min je karburátor vybaven zvláštní soustavou. Rozhodujícími částmi jsou tryska běhu naprázdno a šroub běhu naprázdno. Tryska je přístupná ze spodu po odmontování plovákové komory. Šroub běhu naprázdno je na levé straně karburátoru. Při otáčkách běhu naprázdno je šoupátko v základní poloze.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:55:09

Vzduch prochází minimální mezerou pod šoupátkem a současně samostatným kanálkem. V kanálku se nastavuje průtok vzduchu šroubem bohatosti směsi. Tento vzduch se směšuje s palivem a jeho poměr je jiný než při částečném zatížení.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:56:52

Zdá se, že soustava běhu naprázdno je zbytečně složitá. Musíme si však uvědomit, že šoupátko ve své nejnižší poloze je otevřeno jen několik desetin milimetru a může tedy propouštět jen malé množství vzduchu velkou rychlostí. Proto podmínky pro dodržení žádaného poměru směsi jsou složité. Šroubem bohatosti směsi se reguluje množství vzduchu proudícího kanálkem. Zašroubováním šroubu se omezuje průchod vzduchu, a proto směs obsahuje více benzínu. Soustava běhu naprázdno pracuje i při zvýšených otáčkách mntoru, kdy již začíná pracovat hlavní dávkovací soustava.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:58:10

Pro výkon motoru a spotřebu paliva je důležitá návaznost a součinnost soustavy běhu naprázdno a hlavní dávkovací soustavy. Plné zatížení motoru můžeme dosáhnout při zcela zdviženém šoupátku, kdy šoupátko neomezuje průtok vzduchu a jehla, která je na šoupátku nereguluje tím pádem průtok paliva.

 maxipes  
František
2016-10-07 07:59:28

Ten v této situaci dávkuje hlavní tryska karburátoru. Ke spuštění studeného motoru je v karburátoru vytvořena zvláštní soustava "sytič". Vycházíme z podmínky, že pro spuštění studeného motoru potřebujeme směs o poměru asi 3:1 a to proto, že kapky paliva se srážejí na stěnách sacího potrubí, klikové skříně a vzniklá směs je tímto ochuzována.

 maxipes  
František
2016-10-07 08:00:55

Karburátor má na vstupním hrdle vzduchovou clonu, která při startování zakrývá vstupní otvor do difuzéru. Vzduch může proudit jen kanálkem běhu naprázdno a malým otvorem ve cloně. Při spouštění šoupátko je částečně zdviženo je v difuzéru větší podtlak a tím lepší podmínky pro vysávaní paliva soustavou běhu naprázdno a hlavní tryskou. VIZ.VOTO.

 maxipes  
František
2016-10-07 08:06:02

Po částečném ohřátí motoru se musí clona vyřadit z činnosti otočením rukojeti plynu na maximum.Clona sama vyskočí. Po úplném prohřátí motoru to musíme udělat ještě jednou, protože clona má dva stupně. zavřena na 100 %-druhý stupeň, 50 %-prvý stupeň.Je slišet takové cvaknutí. Provozní stav motoru - clona otevřena. Neomezuje nijak proud vzduchu Clonka se ovládá tyčinkou z levé strany karburátoru. Použití 1 nebo 2 stupně clony při startu studeného motoru závisí na teplotě okolí,seřízení motoru a zkušenostech řidiče. VIZ FOTO.

 maxipes  
František
2016-10-07 08:08:18

Demontáž a vyčištění. Bezporuchová funkce karburátoru závisí na čistotě. Průtokové otvory pro palivo a vzduch jsou malé, takže i drobné smítko může změnit funkci, nebo případně vyřadit celý motor z činnosti. Z karburátoru se nejprve odejme sací hrdlo vzduchu.Stáhne se přívodní hadička paliva. Odšroubuje se sací potrubí. Karburátor zůstane připojen jen na lanku šoupátka.

 maxipes  
František
2016-10-07 08:10:01

Lanko se od šoupátka odpojí po odmontování víka nad šoupátkem, které drží dva šrouby.Dále rozebereme karburátor tak, že odejmeme kryt plovákové komory. Tím se dostaneme k jehlovému ventilu a tryskám. Trysky vyšroubujeme a profoukneme.

 maxipes  
František
2016-10-07 08:11:14

Celý karburátor umyjeme v technickém benzínu a vyfoukáme vzduchem. Při montáži kontrolujeme závěs plováku jestli někde nedrhne a těsnost jehlového ventilu. Těsnění plovákové komory pochopitelně nesmí být nikterak poškozeno. Totéž platí o těsněních sacího potrubí!

 maxipes  
František
2016-10-07 08:13:00

V místech poškozeného těsnění by mohl motor přisávat falešný vzduch, který mění poměr směsi a vzduch navíc neprošel filtrační vložkou.Při montáži šoupátka do karburátoru dáme pozor na zajišťovací pérovku jehly. Nepoužíváme žádného násilí.


Odpovědět

1  2