Fórum - Téma


Celí popis karburátoru Babeta 210 od A - Z


Fórum Technický koutek Celí popis karburátoru Babeta 210 od A - Z1  2

maxipes  
František
2016-10-07 08:15:18

Šoupátko s jehlou jde do těla karburátoru vsunout pouze v jediné správné poloze.Je tam zámek. Vložka čističe vzduchu. Zanesení vložky čističe vzduchu závisí na prašnosti prostředí ve které se babeta pohybuje. Interval čištění vložky by neměl být delší než po každých 2000km jízdy. Vložka se vyjme po odmontování víka tlumiče sání z rámu stroje. Po vyprání v benzínu se na sítko nakape olej. Zanedbávání čištění vložky má vliv na spotřebu paliva. Neboť se změní tlakové poměry nasávaného vzduchu a tím pádem i poměr výsledné palivové směsi.

maxipes  
František
2016-10-07 08:16:48

Seřízení karburátoru se provádí ve dvou krocích

dorazovým soupatkem nastaví otáčky. Šroubek dorazu je na karburátoru označen červeně. Babetta se nesmí pomocí rozběhových spojek samočinně rozjíždět. Potom pomocí šroubu bohatosti směsi nastavíme karburátor tak, aby motor pravidelně běžel a plynule akceleroval.

maxipes  
František
2016-10-07 08:27:28

Kontrolu hladiny paliva provádíme vždy, kdy dojde k opakovanénu přetečení karburátoru, nebo výměně plováku či jehlového ventilu. Odmontujeme karburátor z motoru. Karburátor otočíme tak aby plováky směřovaly nahoru. Zkontrolujeme zda se plováky lehce otáčí na hřídelce. Kontrolujeme kolmost obou plováků na osu karburátoru a výšku.Výška plováků má být souosá s horní hranou emulzní trubky. Když tomu tak není plováky nastavíme na tuto míru přihýbáním. Takto seřízené plováky by měly udržovat správnou hladinu benzínu Viz Foto.

maxipes  
František
2016-10-07 08:29:03

Z mé zkušenosti má také výška hladina paliva přímý vliv na startování babetty a nutností použití sytiče při startu studeného motoru.

maxipes  
František
2016-10-07 08:30:52

Seřízení běhu naprázdno se provádí na ohřátém motoru. Nalézt správnou polohu šroubu vyžaduje trpělivost a po každém pootočení šroubu je dobré rozjezd stroje vyzkoušet a zároveň hlídat uzavření šoupátka při ubraném plynu tak, aby motor nezhasl. Seřídí se druhým šroubem. Modrý šroub je vzduch červený doraz šoupátka volnoběh.

maxipes  
František
2016-10-07 08:32:44

Poruchy karburátoru. Při správné péči o čistotu nejsou z karburátorem větší potíže.Před zásahem do karburátoru z důvodu špatné funkce motoru je nutné si uvědomit, že na chod motoru mají přímý vliv i další části a sice zapalovaní a výfuk. Pro nalezení a odstranění poruchy musí ten, kdo práci provádí vědět na jakém principu to které zařízení funguje! Jen tak má šanci uspět.

maxipes  
František
2016-10-07 08:47:00

Tak závěrem k tomuto tématu a dobré funkci Karburátoru u Babety. Je potřeba mít tyto věci na Foto v pořádku. VIZ.FOTO.

maxipes  
František
2016-10-07 10:18:23

Doufám že členové našeho Clubu kteří jsou majitelé stroje Babeta, toto téma přivítají. A že jim to pomůže k řešení problému jejich stroje Babeta. Zdraví Maxi Pes.

maxipes  
František
2016-10-07 10:26:48

Já když jsem vlastnil Babetu tak vám chci ukázat na Foto co jsem dokázal dovezt na své Babete přes celé Brno. Ta žlutá Babeta to nejsem já.

maxipes  
František
2017-04-20 15:38:53

maxipes: Vracím téma Celí popis karburátoru Babeta 210 od A - Z. Aby i kluci co vlastní tento stroj Babeta nebyli ochuzeni.

maxipes  
František
2017-04-27 23:44:08

maxipes: Super stroj ale na moji váhovou kategorii to bylo slabé hlavně spojka.

maxipes  
František
2017-04-28 08:16:05

maxipes: Ale musím říci že mě teda vozila dost na ryby do práce po celém Brně.Fakt mě sloužila dobře ale jak říkám moje váha na babetu to bylo moc.


Odpovědět

1  2