Fórum - Téma


Demontáž a montáž Pístů


Fórum Technický koutek Demontáž a montáž Pístů
maxipes  
František
2016-10-06 11:12:45

Pístní čep je uložen v jehlovém ložisku bez klece. Z těchto důvodů nedoporučuji demontovat písty bez nářadí k tomu určené. Jako je Stahovák pístního čepu, Vyražeč pístního čepu. Během demontáže by mohlo dojít k vypadnutí některých jehel do motoru, případně by bylo nutno motor rozebrat a zapadlé jehly vyjmout. Doporučuji tento postup

maxipes  
František
2016-10-06 11:17:09

maxipes: Po vyjmutí válců utěsníme otvory do klikové skříně. Sejmeme pístní kroužky a vhodnými kleštěmi Segerofkami vyjmeme pojistky pístních čepů. Do otvoru pístu vsuneme pomocnou vložku a do té zasuneme vylisovací kolík který zatlačíme až

k opěrné ploše kolíku. Píst z horního oka ojnice sejmeme a pomocnou vložkou která

zůstala mezi jehlami v oku ojnice, zajistíme včetně obou původních vymezovacích kroužků za

jehlami proti vypadnutí.

maxipes  
František
2016-10-06 11:20:55

maxipes: Před montáží pístů se přesvědčíme, že v horních okách ojnic jsou vloženy všechny jehlové válečky má jich bít 28ks pro ojnici a vymezovací kroužky. Uvnitř válečků musí být vloženy pomocné vložky. Na horní oko ojnice nasazujeme píst opatrně, aby

nedošlo k vypadnutí vymezovacích kroužků a válečků do prostoru motorové skříně.

maxipes  
František
2016-10-06 11:26:21

maxipes: Píst musí mít označený L nebo P L-levý, P-pravý na to dávat velký pozor, pro ten, který válec a šipka musí směřovat dopředu k výfukovým kanálům. K zatlačení pístních čepů použijeme opět vylisovacího kolíku. Při montáži je nutno dbát, aby odlehčovací otvory pístních čepů směřovaly k vnější straně motoru.

maxipes  
František
2016-10-06 11:28:14

maxipes: Pístní čepy zajistíme pojistkami. Před montáží nových pístů se přesvědčíme, zda mají odpovídající třídění, tj. A,B nebo C vzhledem k jednotlivým

válcům. Abychom měli jistotu, že píst ve válci není vyosen provedeme před montáží pístních

kroužků kontrolu.

maxipes  
František
2016-10-06 11:30:54

maxipes: Na písty bez kroužků nasadíme prozatímně válce a otáčením klikovéhomechanismu startovací pákou zkontrolujeme, zda má píst v horní úvrati na obě strany stejnouvůli. V případě, že zůstává stále přitisknut k jedné straně válce a i při odtlačení se vrací na tutéž stranu, je třeba válce vyjmout a ojnici s pístem opatrně přihnout na opačnou stranu.

Tento úkon se nazývá úhlování ojnice. U správně vyúhlované ojnice musí mít píst během

kontroly stejnou vůli na obě strany.

maxipes  
František
2016-10-06 11:39:17

maxipes: Závěrem k tomu to tématu Demontáž a montáž Pístů, bych chtěl říct. Pokud nemáte dostatečně vybavenou svoji dílnu odpovídajícím nářadím,nemyslím tím jenom šroubovák a kladivo. Nemáte odvahu a zkušenost a nikdy jste to nedělali ani třeba u Pionýra, tak se do toho raději nepouštějte a svěřte to odborníkovi. Nebo tomu kdo ty zkušenosti má a ví jak na to. Tak to je vše. Zdraví MAXI PES.

2016-10-06 11:50:59

nejlepší když vylisuješ čep, potahneš píst do kliky ti napadá tři pr jehliček a už všechno víš

maxipes  
František
2016-10-06 12:13:06

slovacek.milos: Jo tak to znám to je na Ožrání. A lopatou do palice. VIZ. FOTO.

maxipes  
František
2016-10-06 12:30:17

Jinak jsme všeci do toho blázni a to je dobře. Já jsem moc rád že patřím mezi vás, že jsem jeden z vás a že mám mezi vámi hodně kamarádů. At nám to dlouho vydrží.

2016-10-06 12:45:54

když mě vypadli ty jehličky to mi bylo něco přes patnáct to jsem nikdy neslyšel ani neviděl něco takového, normál výplach hadicí pak benálem a všechny jsem našel , pak už jsem věděl,

maxipes  
František
2016-10-06 13:22:13

slovacek.milos: Mildo ty jsi prostě starej Kozák. Včera jsem si dopisoval z jedním naším členem z Turecka, to je také řízek jmenuje se Moderen mrkni na jeho profil stím bys sis rozuměl. Tohle je jeho profilová fotka.

2016-10-06 13:26:13

maxipes: já si dopisova s indem mapsingar nebo tak nějak bílou jawu 350 tuším má,

s konverzací je problém mají jiný hardisk v hlavě

maxipes  
František
2016-10-06 13:32:10

slovacek.milos:


Odpovědět