Fórum - Téma


Demontáž motoru z rámu Jawa 350.


Fórum 350 Demontáž motoru z rámu Jawa 350.
 maxipes  
František
2016-10-13 15:02:45

Odpojíme přívod paliva u nádrže, nádrž sejmeme, odšroubujeme víčko karburátoru a vyjmeme bowden se šoupátkem. Odšroubujeme víčko karburátoru a vyjmeme bowden se šoupátkem. Odšroubujeme matici připevňující příruby výfukových kolen a kolena pootočíme na stranu tak, aby nám nepřekážela.

 maxipes  
František
2016-10-13 15:05:06

Dále odpojíme náhon tachometru pod

motorem a náhon otáčkometru. Po sejmutí pravého víka motoru odpojíme kabely alternátoru a

po vyšroubování čtyř šroubů a vyjmutí držáků uhlíků můžeme sejmout stator alternátoru.

Rotor sejmeme po vyjmutí vačky. Odpojíme kabel od kontaktu neutrálu. Poté vyndáme celý svazek kabelů z vodítka v motorové skříni.

 maxipes  
František
2016-10-13 15:07:09

Odpojíme bowden od spojkového automatu. Povolíme osu zadního kola a matici převodníku, uvolníme napínáky řetězu a posunutím kola dopředu řetěz uvolníme pro snadnou montáž sek. řetěz. kola. Sejmeme vnější kryt sekundárního kolečka, odjistíme matici kola a trubkovým klíčem matici odšroubujeme, kolečko vysuneme i s vnitřním krytem z uložení.

 maxipes  
František
2016-10-13 15:14:09

Řetěz není potřeba rozpojovat

Dále odšroubujeme a vyjmeme pravou stupačku, šrouby i svorník upevňující motor

v rámu. Při postoji z pravé strany stroje uchopíme motor pravou rukou za pravý válec a levou

rukou za startovací kliku. Motor vpředu mírně nadzvedneme a vychýlením doprava vysuneme z rámu.Dbáme na nepoškrábání laku. Nejlépe něčím obalit rám hadrou hadicí.


Odpovědět