Fórum - Téma


Kompresní poměr JAWA 50.


Fórum Technický koutek Kompresní poměr JAWA 50.
 maxipes  
František
2016-09-23 10:26:42

Tak začneme Stupeňem kompresní hodnoty která má přímý vliv na účinnost a dosažený výkon, ovšem nárůst není lineární, nejdříve hodnota účinnosti rychle stoupá s kompresním poměrem, později ostrý nárůst plynule přejde jen do pomalu se zvyšující přímky. VIZ FOTO.

 maxipes  
František
2016-09-23 10:34:52

Od hodnoty 4:1 do 12:1 se zvýší účinnost tepelného oběhu ze 40 na 64 %, ale od 12:1 do 20:1 se zvýší účinnost jen o dalších 6 %. Proto rozumně použitelná hranice komprese je asi 12:1, při dalším zvyšování začíná převládat nepříznivý vliv ztrát z vysokých tlaků nad ziskem z účinnosti, dále hrozí nebezpečí samovznícení paliva kompresním teplem v jiný okamžik, než je určeno zapalováním.

 maxipes  
František
2016-09-23 10:36:05

Pro běžný provoz i sportovní úpravy se nepoužívají hodnoty vyšší než asi 10,5:1 , potom začíná být hoření tvrdé a pro silniční provoz nevhodné. Kompresní poměr patří k důležitým konstrukčním veličinám motoru a udává se vždy, protože se dá usuzovat na oktanový nárok paliva i bez doporučení výrobce.

 maxipes  
František
2016-09-23 10:37:48

Obecně se pro sériové motory dá říct, že co stupeň komprese, to 9 – 10 oktanů. Každopádně na vznik detonací má vliv ještě několik jiných činitelů – otáčky motoru, vlhkost vzduchu, obsah kyslíku ve vzduchu, teplota vzduchu, tvar spalovacího prostoru. Proto různé motory při stejných kompresních poměrech mají odlišný oktanový nárok.

 maxipes  
František
2016-09-23 10:39:43

Vyšší stupeň komprese zmenšuje objem spalovacího prostoru, čímž se zmenšuje i jeho ochlazovací plocha, a tím také tepelné ztráty. Menší kompresní prostor znamená menší zbytek spálených plynů, které ve válci zůstanou, což má příznivý vliv na výkon motoru.

 maxipes  
František
2016-09-23 10:41:19

V malém kompresním prostoru jsou částice paliva se vzduchem silně stlačeny a dobře promíchány. Kromě toho se kapičky paliva zplyňují, takže hoření je dokonalejší a rychlejší. Zvýšením stupně komprese se značně zvýší výkon motoru, sníží se měrná spotřeba paliva. Velké zvýšení kompresního poměru už přináší podstatně menší zlepšení.

 maxipes  
František
2016-09-23 10:44:53

Zvyšování kompresního poměru je omezeno detonačním spalováním, popřípadě samovznícením zápalné směsi, které nastává při teplotě asi 550 °C. Při větších kompresních poměrech se namáhá nadměrně klikové ústrojí a jeho životnost velmi rychle klesá a také je možnost deformace ojnice,či pístu. VIZ FOTO.

 maxipes  
František
2016-09-23 10:49:23

To to je všechno k tomuto tématu. Kompresní poměr JAWA 50. Zdraví. Maxi Pes.


Odpovědět