Fórum - Téma


Převodová skříň Babety 210


Fórum Technický koutek Převodová skříň Babety 210
maxipes  
František
2016-10-06 18:16:19

Převodová Skříň převodovky je dělena podélně a tvoří celek se skříní motoru. V převodovce jsou dva páry ozubených kol. Na předlohovém hřídeli je na třívalečkové volnoběžce ozubené kolo s 35 zuby a dále ještě kolo s 26 zuby.

maxipes  
František
2016-10-06 18:16:55

Předlohový hřídel je uložen ve dvou pouzdrech, každé je v jedné polovině skříně. Výstupní hřídel převodovky vystupuje ze skříně na obou stranách. V prostoru pod hnaným řemenovým kolem je na výstupní hřídeli vnitřní a regulační unášeč a na opačném konci řetězové kolo.

maxipes  
František
2016-10-06 18:17:30

V převodovce je na výstupním hřídeli ozubené kolo s 28 zuby, které je spojeno s hnaným řetězovým kolem. Další kolo s 37 zuby je spojeno ozuby s unášečem dvou řadicích čelistí. Převodovka má plnící vypouštěcí a kontrolní otvor pro olej. Mezi poloviny skříně je vloženo papírové těsnění.

maxipes  
František
2016-10-06 18:18:14

U prvního rychlostního stupně postupuje hnací síla z ozubeného řemenového kola do převodovky na ozubené kolo s 28 zuby, dále na kolo s 35 zuby a přes pevně spojenou volnoběžku na předlohový hřídel.

maxipes  
František
2016-10-06 18:19:05

Dále s ozubeného kola s 26 zuby na kolo s 37 zuby a jeho zuby na unášeč řadicích čelistí ven z převodovky. Čepy na řadicích čelistech unášejí regulační a vnitřní unášeč, a tím i výstupní hřídel převodovky, který prochází převodovkou a na konci otáčí řetězovým kolem sekundárního převodu. A přes odpojovač sekundárním řetězem zadním kolem.

maxipes  
František
2016-10-06 18:19:46

Zařazení druhého rychlostního stupně začíná při zvyšování rychlosti tím, že se odstředivou silou začínají opírat řadicí čelisti o buben. Tuto první fázi řazení řidič nepostřehne. Při ní regulační unášeč svým tvarem ještě stahuje-přidržuje-čelisti.

maxipes  
František
2016-10-06 18:20:22

Když třecí moment přenášený čelistmi překročí točivý moment na ozubeném kole s 37 zuby, první rychlostní stupeň se vyřadí-volnoběžka v ozubeném kole s 35 zuby se volně protáčí. Hnací síla se přenáší s ozubeného řemenového kola třením na čelisti a z nich na regulační a vnitřní unášeč a dále na výstupní hřídel převodovky.

maxipes  
František
2016-10-06 18:21:56

Poměr mezi převodovým poměrem prvního a druhého rychlostního stupně je 1,778 a tento nárůst pokles převodového poměru se po přeřazení při jízdě projeví vzrůstem poklesem otáček motoru.

maxipes  
František
2016-10-06 18:24:30

Optimálně řadící Babeta začíná řadit druhý stupeň ve vzdálenosti asi 18 m od místa startu. Řazení je ukončeno ve vzdálenosti asi 26 m od startu. Studená řadicí spojka prodlužuje řazení o 9 m jízdy a naopak přehřátá zkracuje asi o 3 m. Provozní teploty dosáhnou spojky asi po čtyřech přeřazeních.

maxipes  
František
2016-10-06 18:25:28

Při brždění motorem, při jízdě s kopce a při spouštění motoru přichází točivý moment od sekundárního řetězu (zadního kola) přes malé řetězové kolo na výstupní hřídel převodovky.

maxipes  
František
2016-10-06 18:26:52

Ten pootočí vnitřní a regulační unášeč tak, že se opírá o nos regulační čelisti dle roku výroby jsou čelisti "lehké,nebo těžké" a tlačí ji na buben-ozubené kolo řemenového převodu. Třením se přenáší točivý moment na kolo primárního převodu. Převodovka pracuje jako když je zařazený druhý rychlostní stupeň.

maxipes  
František
2016-10-06 18:29:36

Správná činnost převodovky je podmíněná její údržbou. V převodovce je olejová náplň asi 8 cm3 oleje M6A, nebo PP80. Na typu oleje zas tak mnoho nezáleží. Na viskozitě hustotě však pro správnou funkci řazení ano.

maxipes  
František
2016-10-06 18:33:52

Používáteli Babetu i v zimě, jak jsem ji používal i já. Může se olej nahradit řidším. Olej se mění po ujetí 4000km až 5000km. Hladina oleje se kontroluje otvorem na pravé straně převodovky u řetězového kola. Nalévací otvor je z pravé strany nahoře na bloku motoru.

maxipes  
František
2016-10-06 18:35:04

Výpustný šroub najdete dole zespodu motoru.(malý šroubek) Olej měníme po jízdě, když je motor a olej teplý. Nový olej nalejeme až po kontrolní otvor.


Odpovědět