Fórum - Téma


Primární převod demontáž a montáž


Fórum Technický koutek Primární převod demontáž a montáž
maxipes  
František
2016-10-06 11:49:01

Provádí se po vypuštění oleje z převodové skříně. Sejmeme startovací páku předem ji pootočíme do startovací polohy. Po sejmutí víka vyšroubujeme 5 šroubů a vyjmeme přítlačné pružiny. Poté ze spojkového koše vysuneme vnitřní unašeč i s lamelami. Odjistíme pojistnou podložku a pomocí přípravku trubkovým klíčem povolíme matici upevňující koš na hlavní hřídeli a sejmeme unašeč.

maxipes  
František
2016-10-06 11:51:51

Povolíme matici primárního kola. Stahovákem stáhneme primární kolo a současně se spojkovým košem a řetězem sejmeme z hřídelů. Ve většině případů je možné sejmout spojkový koš bez stažení primárního řetězového kolečka tak, že několikrát posuneme spojkovým košem na hlavní hřídeli, čímž se nám podaří povysunout rozpěrku spojkového kola. Povysunutou rozpěrku zachytíme a vytáhneme. Poté lze koš vyndat.

maxipes  
František
2016-10-06 11:55:35

A tet montáž. Na čistý suchý kužel klikového hřídele nasadíme primární řetězové kolo a na hlavní hřídel převodovky nasuneme podložku, rozpěrku před montáží proměříme házivost cel rozpěrky a prozatímně řetězové kolo spojky. Ocelovým pravítkem přiloženým k bokům kol v místě ozubení se přesvědčíme, zda obě kola jsou v jedné rovině, povolená tolerance vyosení 0,5 mm, což je důležité pro životnost primárního řetězu a pro hlučnost primárního převodu.

maxipes  
František
2016-10-06 11:57:35

Případné úchylky se odstraní vypodložení řetězového kola spojky ocelovými podložkami vhodné tloušťky vloženými na hlavní hřídel mezi ložisko a podložku. Po kontrole rovnoběžnosti spojkové kolo opět sejmeme. Před montáží startovacího ústrojí překontrolujeme stav těsnícího kroužku hřídele. Namontujeme startovací ústrojí, přičemž hřídel pootočíme do polohy startování.

maxipes  
František
2016-10-06 11:59:10

Primární řetěz nasadíme na ozubená kola a současně je

nasadíme na kužel klikové hřídele a na hlavní hřídel. Na hlavní hřídel nasadíme vnitřní unašeč

spojky s nasazeným pryžovým O kroužkem a neporušenou zajišťovací podložkou. Unašeč

upevníme maticí a podložku zajistíme. Dotáhneme matici primárního řetězového kola na

klikovém hřídeli.

maxipes  
František
2016-10-06 12:08:23

To je všechno k tématu Primární převod demontáž a montáž. Ještě jsem chtěl závěrem ríci že tato demontáž a montáž se konkrétně týká Jawi 350/638. jak jste si asi všimli že jsem mluvil o šroubech na spojkovém koši a o okoužku. Ale jinak je to prakticky stejné. No a závěrem až to budete mít všechno složené a nasazené víko, nezapomeňte nalít noví olej a né ten sterý deset let jezděný. Zdraví Maxi Pes.

maxipes  
František
2017-04-28 21:43:49

maxipes: Vracím téma Primární převod demontáž a montáž.


Odpovědět