Fórum - Téma


Rada jak vyměnit ložiska řízení svépomocí.


Fórum Technický koutek Rada jak vyměnit ložiska řízení svépomocí.1  2

maxipes  
František
2016-09-22 09:15:29

Kuličková nebo válečková, ložiska v hlavě řízení musí být vždy v bezvadném stavu. I při jejich správném nastavení ale dříve či později stejně dojde k jejich opotřebení a jejich výměna se stává nezbytnou.

maxipes  
František
2016-09-22 09:27:45

Abychom mohli zkontrolovat stav ložiska v hlavě řízení motocyklu, musíme stroj postavit, tak aby nedocházelo ke kontaktu předního kola se zemí. U některých motocyklů postačí použití hlavního stojanu. U jiných je třeba použít podložení motoru tak aby přední kolo bylo ve vzduchu, který uložíme pod motor, a celý stroj vyzdvihneme.Viz FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 09:37:03

Pomalu otáčejte řídítky od dorazu k dorazu a snažte se dávat pozor, zda je pohyb plynulý, bez jemného zadrhávání pozor na bovdeny a kabeláž, ty by neměly pohyb řídítek omezovat. V opačném případě raději odmontujte kabeláží a uložte si je tak, aby vám při pohybu nepřekážela. Viz FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 09:43:33

Dochází-li při pohybu řídítek k jemnému zadrhávání a ozývají-li se z hlavy řízení pazvuky či skřípot, bude třeba ložiska alespoň pořádně vyčistit a promazat. Dochází-li přímo k zadrhávání řídítek, je přinejmenším jedno z obou ložisek v krku řízení vadné. Mějte na paměti, že vyměňujeme vždy ložiska obě. A ne že kuli šetření vyměníte jen jedno ložisko. To by se vám nemuselo vyplatit.

maxipes  
František
2016-09-22 09:49:06

Výměna ložiska. Pracovní postup výměny kuličkových či válečkových ložisek v krku řízení je víceméně totožný. Jediný rozdíl spočívá v dolním ložisku. Zatímco kuličkové ložisko je zasazeno volně, klec válečkového ložiska s válečky je na vnitřním kroužku ložiska pevně namontována.

maxipes  
František
2016-09-22 09:55:10

Vyjmutí můstku přední vidlice. Zajistěte motocykl tak, aby nebylo přední kolo v kontaktu se zemí. Odmontujte tolik prvků kapotáže, abyste se bez potíží dostali jak k hornímu, tak ke spodnímu můstku přední vidlice.

maxipes  
František
2016-09-22 10:03:20

Odmontujte řídítka a uložte je na místě, kde vám nebudou překážet – pokud prvky armatury a bovdeny nepřekážejí při vyjmutí horního můstku, mohou zůstat namontovány. Odmontujte přední kolo a obě trubky přední vidlice. Pozor: Pokud máte přední brzdu kotoučovou brzděnou kapalinou. nepovolujte uchycení brzdových hadiček ke třmenům a brzdové pumpě. Tam by hrozilo zavzdušnění celého sistému. Povolte pojistnou matici hlavy řízení – řídítka přitom mějte vytočena na dorazu zcela vlevo. Vyjměte horní můstek vidlice. Je-li uložen příliš pevně, prostříkněte kontaktní místa na můstku WD sprejem a pomozte si poklepáním gumovou palicí. VIZ.FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 10:12:29

Vyjměte jisticí šroub. Povolte matici hlavy řízení a vyšroubujte ji. Povytáhněte spodní můstek nahoru a uvolněte nastavovací matku ložiska, můstek sejměte spodem Vyjměte pryžovou podložku a ochrannou čepičku ložiska a oběžný kroužek kuličkového ložiska s ložiskovými kuličkami z horní části hlavy řízení. Nyní sejměte i spodní ložisko řízení a pečlivě jej očistěte.

maxipes  
František
2016-09-22 10:15:32

Vykazují-li ložiska a misky, ve kterých jsou uložena, výraznější stopy opotřebení, je třeba je bezpodmínečně nahradit. Tím spíš, je-li některá z kuliček zcela rozdrcena. Vznik důlků na válečkových ložiscích a jemné vybroušené hrany na pouzdrech ložisek způsobují nervozní chování stroje. VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 10:28:16

Kontrola oběžných kroužků ložiska. Překontrolujte stav pánve ložiska i ložisek samotných: nesmějí vykazovat žádné znaky poškození, obroušení či koroze.Ložiskové pánve musejí sedět v hlavě řízení pevně a bez minimální vůle. Spodní oběžný kroužek ložiska musí být napevno přichycen ke sloupku řízení. Veškerá válečková i kuličková ložiska musí být v perfektním stavu,což znamená nesmí vykazovat známky poškození materiálu jako jsou např.Plošky na ložiskách, prohlubně, obroušená či jinak narušená místa. V takovém případě ložiska vyměnit, a ne si říct to je dobré,to ještě nějakou chvíli vydrží.

maxipes  
František
2016-09-22 10:32:51

Jsou-li ložiska defektní viz foto.Musí být v každém případě nahrazena za nová. Výměna kuličkových ložisek za válečková vyžaduje precizní přípravu ložiskových uložení a jejich pečlivé nastavení, protože jejich moment odtrhu je vyšší než u kuličkových ložisek. Špatné nastavení válečkových ložisek může mít za následek nepříjemné kmitání řídítek a nervózní chování motocyklu.

maxipes  
František
2016-09-22 10:40:43

Při výměně ložisek musí být vyměněny také obě ložiskové pánve. Tet vám zde popíši výměnu ložisek běžnou metodou,kterou jste si sami ložiska vyměnit. Citlivým poklepáváním kladiva na průbojník odstraníme oba oběžné kroužky ložisek. Na sloupku řízení stále zůstává vnitřní kroužek spodního ložiska. Odmašťovačem ho zbavíme nečistot a pomocí horkovzdušné pistole ho krátce nahřejeme, aby šel snadněji sundat. Celý díl si podložíme stabilní dřevěnou podložkou a jemnými poklepy na dláto nebo starý šroubovák kroužek odstraníme. VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 10:54:53

Spodní pouzdra ložisek lze nejsnadněji vyjmout za pomoci průbojníku a kladiva. Při sundávání oběžného kroužku ze sloupku řízení kladivem či gumovou palicí doporučuji obezřetné použití síly. Spodní oběžný kroužek ložiska nasazujeme na trubku řízení ihned po jeho rozehřátí na teplotu 80 až 100 °C.

maxipes  
František
2016-09-22 11:02:28

Montáž nových ložisek. Plochy pro uložení nových ložisek v hlavě řízení a na sloupku řízení pečlivě očistíme. Plochy pro uložení nových ložisek nesmí vykazovat žádné známky mechanického poškození či koroze. Podotýkám že veškerá ložiska připravená k montáži jsou nová. Vnější oběžné kroužky ložisek uložíme alespoň na jednu hodinu do mrazničky,kde se trošku stáhnou a jdou poté lépe zasadit do krku řízení.VIZ.FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 11:08:22

Zjistíme-li, že jsou ložisková sedla „vytlučená“, že vykazují určitou vůli, není důvod k panice speciální lepidlo nanesené krátce před montáží na vnější stranu kroužku by mělo vůli spolehlivě odstranit. Viz.FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 11:15:31

Nový spodní ložiskový kroužek nahřejeme horkovzdušnou pistolí nebo v troubě pozvolna na 80 až 100 stupňů. Pozor na popáleniny, používejte nehořlavé rukavice,nebo celé obleky.VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 11:23:32

Nejprve uložte na své místo prachovku. Předehřátý ložiskový kroužek nasuneme na studený sloupek řízení a pomocí trubky o vhodném průměru a lehkých úderů kladiva jej nasuneme na své místo. Horní i dolní uložení ložiska v krku rámu nahřejeme opatrně horkovzdušnou pistolí pozor, abychom nepoškodili lakování na rámu. Nyní vyndáme vychlazené ložiskové kroužky z mrazáku a zasadíme ze spodní a z horní strany do krku řízení. Důležité: spodní kroužek nebude zřejmě ze začátku držet v krku řízení sám od sebe, proto si vypomůžeme dvěma násadami do kladiva a vytlačíme kroužek hlouběji do krku řízení, dokud nebude držet sám. VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 11:28:30

Oba kroužky dobře promažeme kvalitní vazelínou. V případě použití kuličkových ložisek. Ložisko nasunujeme na sloupek řízení, dokud nedosedne na oběžný kroužek ložiska. Sloupek řízení nasuneme zespodu do krku rámu a opatrně přidržíme rukou. Nasadíme horní ložisko a poté prachovku na oběžný kroužek a dotáhneme kruhovou matici rukou. VIZ.FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 11:38:59

Několikrát pootočíme můstkem vidlice od dorazu k dorazu, aby si ložiska správně sedla. Povolíme kruhovou matici zhruba o půl otáčky a znovu překontrolujeme správný posaz ložisek, případně je opětovně nastavíme. Nasadíme horní můstek a matici opět dotáhneme rukou. Všechny matice a šrouby dotáhneme momentovým klíčem na hodnotu doporučenou v knize.Pokud není k dispozici momentoví klíč,tak Gola klíčem ale s citem jako se ženou. Jemně mi ho mni a ne jak dobytek. Dotáhnutí ještě jednou překontrolujeme, případně s citem podotahujeme. VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-22 11:57:31

No a to je všechno k tomu to tématu. Jak si svépomocí vyměnit ložisko řízení u vaší Motorky Jawa. Doufám že je to dost podrobně popsané,i ze všemi detaily.A že také oceníte některé humorné Foto,pro zasmání a dobrou náladu.Při některých pracích na našich strojích,které nás dokáží i někdy pěkně vytočit. Zdraví vás všechny MAXI PES. Viz FOTO.


Odpovědět

1  2