Fórum - Téma


Seřízení Karburátoru Moped Stadion S11


Fórum Technický koutek Seřízení Karburátoru Moped Stadion S11
maxipes  
František
2016-10-08 23:50:28

Karburátor je konstrukčně velmi jednoduchý a nevyžaduje téměř seřizování, kromě občasného seřízení chodu naprázdno a vyčištění. Velikost hlavní trysky je určena výrobcem a nedoporučuje se ji bez závažných důvodů měnit, Jehla šoupátka je zajištěna pojistkou a tím je určena její poloha v šoupátku.

maxipes  
František
2016-10-08 23:52:31

Pro snadné a dobré spouštění motoru a pro udržení rovnoměrného chodu motoru je nutné, aby byl správně seřízen chod naprázdno. Seřízení děláme zkrácením nebo prodloužením délky lanovodu bowdenu plynu, a to otočením seřizovacího šroubu doprava otáčky motoru klesají nebo doleva otáčky motoru stoupají.

maxipes  
František
2016-10-08 23:55:25

Po seřízení otáček zajistíme polohu pojistnou maticí seřizovacího šroubu dotáhnout proti samovolnému vyšroubování. Před seřizováním zkontrolujeme vždy stav čističe vzduchu je zespodu karburátoru, neboť znečištěný čistič způsobuje obohacení směsi a seřízení by nebylo správné, nehledě k tomu, že při jízdě se silněji znečištěným čističem stoupá značně spotřeba paliva a klesá výkon.

maxipes  
František
2016-10-08 23:58:05

Čisticí vložku po sejmutí karburátoru propláchneme benzínem. Po vyčištění navlhčíme vložku směsí benzínu a oleje benzín se odpaří a slabá olejová vrstva zachycuje lépe prach a drobné nečistoty.

maxipes  
František
2016-10-08 23:59:05

PORUCHY KARBURÁTORU

Nejběžnější poruchou v činnosti karburátoru je zacpání hlavní trysky nečistotou. Abychom zabránili zacpání, kontrolujeme občas benzínový kohout sítko a stav hadičky přívodu benzínu, není-li příliš rozleptána benzínem.

maxipes  
František
2016-10-09 00:03:12

Znečištěnou trysku vyjmeme povolením šroubku na horní straně karburátoru, profoukneme hustilkou nebo vyčistíme otvor žíní. Nikdy nečistíme trysku kovovým předmětem, drátem a podobně, neboť bychom mohli poškodit, případně zvětšit velikost kalibrovaného otvoru trysky.

maxipes  
František
2016-10-09 00:04:19

Prorazí-li se plovák, vyplňuje palivo pozvolna jeho vnitřek, plovák klesá, přívod paliva zůstává stále otevřen, směs se obohacuje, karburátor se přeplavuje a motor se přehlcuje, až úplně zhasne. Plovák se buď vymění nebo po úplném vysušení opatrně zaletuje cínem.

maxipes  
František
2016-10-09 00:06:25

Další závadou bývá netěsnost jehly plováku v sedle. Způsobuje to buď vniknutí cizího předmětu mezi kužel jehly a sedlo, nebo opotřebování součástí. V prvním případě odstraníme závadu vyčištěním, v druhém případě zabrousíme jehlu do sedla nebo vyměníme součásti. Jehlu zabrušujeme jemnou brusnou pastou na ventily tak dlouho, až se na jejím kuželi a na sedle objeví úzký, stříbrošedý proužek.

maxipes  
František
2016-10-09 00:09:23

To je všechno kolem seřízení a poruch Karburátoru, u Mopedu Stadion S11. Zdraví Maxi Pes.


Odpovědět