Fórum - Téma


Seřízení kladívkového zapalování Jawa 50


Fórum Technický koutek Seřízení kladívkového zapalování Jawa 501  2

maxipes  
František
2016-09-23 11:04:17

Ahoj. V první řadě musím zdůraznit, že konkrétně u jednoválcového motocyklu Jawa 50 nehraje správné seřízení předstihu předzápalu takovou roli, jakou mu lidi obecně přikládají. A opravdu jen zřídka kdy je příčinou špatného chodu motoru, tu obvykle způsobují jiné jednodušší závady.

maxipes  
František
2016-09-23 11:11:27

Lidi ve snaze opravit banální závady obvykle vytvářejí další tím, že se v tom vrtají. Předstih se nastavuje jednou a nehýbe se s ním. Prakticky se sám změnit nemůže a při údržbě se kontroluje a upravuje odtrh!!

maxipes  
František
2016-09-23 11:14:50

Proč seřizovat a na jakou hodnotu? Každý motor se chová díky výrobním nepřesnostem a různému opotřebení jinak, nelze tedy brát „tabulkové“ hodnoty příliš vážně a lepší je vždy experimentovat. Rozdíl mezi dobře a špatně seřízeným předstihem může způsobit úbytek pár procent výkonu a to třeba jen v úzkém rozsahu otáček. Proto doporučuji zapalování VAPE.

maxipes  
František
2016-09-23 11:18:44

V servisní knížce pro Jawa pionýr je předepsaný předstih 1,2 – 1,5 mm před horní úvratí. Hodnota je počítaná ke dnu pístu při sundané hlavě válce. Svíčka je ale v hlavě šikmo a v případě měření pod úhlem jsou hodnoty předstihu zhruba 1,4–1,7 mm. Nejčastěji doporučovaná hodnota 1,6 mm logicky odpovídá měření pod úhlem, kolmo k pístu jí odpovídá hodnota cca 1,4 mm.

maxipes  
František
2016-09-23 11:22:03

Vliv předstihu na chod motoru. Doba hoření výbušné směsi je konstantní, aby ale směs při vysokých otáčkách stihla shořet, je nutné ji dřív zapálit píst urazí stejnou dráhu mnohem rychleji než při nízkých otáčkách. Analogicky to platí pro nízké otáčky, kdy je potřeba směs zapálit později.

maxipes  
František
2016-09-23 11:24:00

Pionýr neboli Fichtl má předstih statický neměnný a volí se taková hodnota, aby měl motor při poklesu otáček po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň dostatečnou „sílu“. Když nastavíte velký předstih, motor půjde vytočit do vysokých otáček, ale po přeřazení nebude táhnout. Když nastavíte předstih příliš malý, nevytočíte dostatečně motor a po přeřazení otáčky klesnou pod únosnou hranici, takže taky zle.

maxipes  
František
2016-09-23 11:28:21

Seřízení předstihu s pomocí cigaretového papírku či měrky. Sundejte pravé víko motoru. Zkontrolujte kontakty přerušovače („kladívka“), opálené kontakty společně opilujte vloženým jemným pilníčkem nebo je vyměňte za nové. Kontakty k sobě musí rovnoměrně přiléhat.

maxipes  
František
2016-09-23 11:31:43

Nastavte odtrh kladívka. Vyšroubujte zapalovací svíčku a do otvoru strčte šroubovák. Otáčením motoru po směru hodinových ručiček najděte co nejpřesněji horní úvrať pístu,to znamená místo kdy se obrací pohyb pístu zpět. Povolte šroubek spodní destičky kontaktů a mezi kontakty kladívka vložte spárovou měrku 0,4 mm, kladívko přitlačte k vačce a šroubek utáhněte měrka 0,35 mm by měla jít zlehka prostrčit, 0,45 mm by projít neměla, proto se používá měrka 0,4 mm). VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-23 11:40:21

Buď našroubujte přípravek s posuvnou tyčkou Šupleru místo svíčky, nebo místo svíčky našroubujte přípravek s uchyceným ručičkovým úchylkoměrem hodinkami. VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-23 11:46:59

Ale POZOR. Pohyb pístu měřit posuvným měřítkem Šuplerou tohle je ale velmi nepřesné. VIZ FOTO:

maxipes  
František
2016-09-23 11:55:30

Další měření odtrhu se dá měřit také cigaretovým papírkem. Mezi kontakty přerušovače kladívka vložte buď cigaretový papírek, nebo spárovou měrku tloušťky 0,05 mm a s citem otáčejte motorem zpět proti směru hodinových ručiček. Ve chvíli, kdy kontakty přerušovače lehce povolí tak, že plíšek či papírek půjde zlehka vytáhnout, přeskakuje na zapalovací svíčce jiskra. Ještě chci upozornit kuřáky,že elektrickou cigaretou to jaksi dobře nejde a neumím si to ani dost dobře představit. VIZ.FOTO.

maxipes  
František
2016-09-23 12:00:34

Jestliže na pístu naměřená hodnota je větší než vámi požadovaná, povolte úchyty statoru zapalování a s celým statorem pootočte trochu směrem doprava. Jestliže menší, pootočte lehce směrem doleva proti směru otáčení motoru. Opakovaně měřte a upravujte hodnotu, dokud nebude vyhovovat.

maxipes  
František
2016-09-23 12:11:35

Seřízení předstihu s pomocí kontrolky žárovky. Pohodlnější metoda běžně používaná u motocyklů s baterií. V případě pionýra si budete muset nachystat nějaký zdroj elektřiny. Celý postup je stejný, jako jsem se už tady zmínil v předešlém komentáři.VIZ. FOTO.

maxipes  
František
2016-09-23 12:19:47

Odpojte od pohyblivého kontaktu přerušovače všechny dráty cívečku, kondenzátor a drát vedoucí ke spínačce a připojte k němu jeden kontakt žárovičky. Druhý kontakt připojte na zdroj baterii, polarita nehraje roli, zbylý volný kontakt baterie připojte kdekoli k motoru. Chvíli přeskočení jiskry rozepnutí kontaktu bude signalizovat zhasnutí žárovky. Zbytek je stejný, nezapomeňte ale všechno zapojit zpět. Jak bylo VIZ FOTO.

maxipes  
František
2016-09-23 12:26:29

Experimentální doladění. Jestli máte novější motor, máte výhodu. Od roku 1970 mají motory na pravé polovině bloku v místě cívek zapalování vylisované prohlubně. Jednoduše stator zapalování natočte tak, aby cívky byly na střed prolisů a nastavte odtrh kladívka v horní úvrati. VIZ.FOTO.

maxipes  
František
2016-09-23 12:30:09

Pionýra projeďte a hodnotu předstihu experimentálně upravte. V případě, že se vám bude zdát, že pionýr nechce jít do otáček, pootočte zapalování trochu doleva předstih zvětšíte, v případě že po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň nebude táhnout nebo bude špatně startovat, pootočte zapalováním doprava předstih zmenšíte.

maxipes  
František
2016-09-23 12:38:31

A tohle je všechno co jsem chtěl k tomuto tématu říci. Vzal jsem to trochu ze široka a podrobně. Doufám že je to dosti srozumitelné,a že vás opět mé humorné foto u čtení tohoto tématu pobaví. Zdraví MAXI PES. Howgh Domluvil jsem.

2016-10-02 13:39:47

maxipes: Velký bílý bratr to vzal kompletně a zeširoka.O jeho hrdiných skutcích ve prospěch jawáckých bojovníků se bude dlouho mluvit u táborových ohnů a v indiánských típí se budou tyto zkazky šířit po mnoho generací.Velký Manitou ho za to odmění.

maxipes  
František
2016-10-02 14:12:21

ahasver62: Rudý bratr zvolil moudrá slova, a jak svoji řeč rozvinul až do starých dob.Kdy slunce sklánělo hlavu za vysokou bílou skálu. A Jawáčtí bojovníci se dobře starali o své Mustangy. A s típí šlo teplo od táborových ohnů a v srdci vládl klid a mír.

2016-10-02 20:12:12

Ani velký manitů už nehlesl


Odpovědět

1  2