Fórum - Téma


Seřízení předstihu Babeta 210


Fórum Technický koutek Seřízení předstihu Babeta 210
maxipes  
František
2016-10-08 11:22:12

Motor babetty vyžaduje předstih zapalování 1-1,5mm před horní úvratí pístu. Okamžik zapálení směsi ve válci má podstatný vliv na hoření směsi. Přímo ovlivňuje velikost výkonu a spotřebu paliva. Optimální předstih nelze u mopedu dosáhnout v celém rozmezí pracovních otáček, protože zapalování nemá regulaci předstihu zapalování. Toto je však vžité u většiny motocyklových motorů.

maxipes  
František
2016-10-08 11:22:59

Malý předstih způsobuje pokles výkonu při vyšších otáčkách motoru. Motor se při akceleraci těžko dostává do vyšších otáček.Velký předstih zase způsobuje přehřívání motoru a pokles výkonu. Motor je náchylnější ke klepání.

maxipes  
František
2016-10-08 11:24:33

Nastavování předstihu se dělá vždy, když byl demontován rotor, nebo stator alternátoru. Rotor alternátoru a nosník statorových cívek mají rysky

maxipes  
František
2016-10-08 11:25:42

Nosníkem jde po uvolnění šroubů částečně pootáčet. Pokud nemáme hloubkoměr polohu pístu odměříme pomocí nějaké vhodné kulatinky a posuvného měřítka šuplery.

maxipes  
František
2016-10-08 11:29:35

Ze své zkušenosti můžu konstatovat,že alespoň na mojí bývalé babetě pokud bylo vše ostatní v pořádku motor naskočil v jakékoliv poloze nosníku cívek, která je daná drážkami ve statoru šrouby.

maxipes  
František
2016-10-08 11:31:03

Takže při hledání příčiny poruchy, proč nelze motor spustit, můžeme teoreticky přesnou hodnotu nastavení předstihu pro tuto chvíli ignorovat.V provozu však má správné nastavení prioritní význam na poměr Výkon Spotřeba

maxipes  
František
2016-10-08 11:34:37

Postup nastavení předstihu zapalování. vymontuje se svíčka. Místo svíčky se dá měřidlo Šuplera. Demontuje se kryt alternátoru. Pootočí se rotorem ve směru hodinových ručiček až jsou rysky na rotoru a statoru proti sobě a zaznamená se poloha měřidla Šuplery.

maxipes  
František
2016-10-08 11:37:03

Znova se pootočí rotorem alternátoru, až je ryska měřidla Šuplery nejvíce vysunuta. Potom couvneme rotorem alternátoru o 1-1,5mm rysky by měli být proti sobě.

maxipes  
František
2016-10-08 11:39:11

Pokud nejsou uvolníme šrouby nosníku alternátoru a pootočíme příslušným směrem jestliže byl předsti malý, nosník se natočí ve směru šipky, jestli byl větší než 1,5 mm tak ve směru šipky upevníme šrouby. Překontrolujeme znovu vzdálenost 1-1,5mm s krytím rysek na rotoru a statorovém nosníku.

maxipes  
František
2016-10-08 11:46:20

To je tak všechno kolem Babety. Samozřejmě je toho ještě hodně, ale pokud budete mít nějaký problém se svoji Babetou a budu li schopen vám poradit určitě vám vyhovím s čím koli. Pokud budu vědět. tak klidně pište co vám ti vaši Čerti - Babeta dělají a čím vás trápí. Zdraví Maxi Pes.


Odpovědět