Fórum - Téma


Seřízení spojky Moped Stadion S11 Stadion


Fórum Technický koutek Seřízení spojky Moped Stadion S11 Stadion
maxipes  
František
2016-10-08 21:54:56

A tet něco kdo vlastní Moped Stadion S11 Stadion. Spojku seřizujeme že uvolníme matice seřizovacího šroubu spojky na řídítkách. Seřizovacím šroubem seřídíme vůli lanovodu tak, že jím otáčíme podle potřeby doprava nebo doleva za současné kontroly vůle páčky spojky na řídítkách. Páčka má mít vždy malou vůli. Je-li třeba, vůli zvětšit, přitáhneme seřizovací šroub otáčením doprava, pro zmenšení vůle šroub povolíme otáčením doleva. Po seřízení dotáhneme pojištovací matici.

maxipes  
František
2016-10-08 22:00:15

Je-li obložení spojkové lamely značné opotřebeno a vypínání spojky výše uvedeným způsobem již není možné, zkusíme nové základní seřízení/vypínacího ústrojí palce a kluzáku seřizovacím šroubem, který prochází levou rukojetí na řidítku po uvolnění pojišťovací matice. Před seřizováním musíme zvětšit vůli lanovodu spojky na vypínací páčce spojky na řídítkách. Doporučujeme před seřízením očistit všechny díly vypínání pod levým víkem benzínem a pohyblivé části promazat tukem.

maxipes  
František
2016-10-08 22:05:16

PORUCHY A OPRAVY SPOJKY

Nevypíná-li spojka, je to většinou způsobeno vypadnutím třecích vložek ze spojkové lamely. Děláme-li opravu urychleně a nechceme zbytečně vypouštět olej z převodovky, položíme moped na pravou stranu a pak teprve demontujeme levé víko motorové skříně a postupně dále spojku. Při poškozených lamelách vypadlé nebo opotřebované obložení je nejlépe koupit nové lamely již s obložením a vyměnit je.

maxipes  
František
2016-10-08 22:07:17

Někdy nevypíná spojka následkem opotřebení spojkového palce nebo kluzáku. Tomu lze zabránit přestavením palce v drážkách na spojkové páčce po odmontování levého víka motoru.

maxipes  
František
2016-10-08 22:08:10

PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY.

Zjistíme-li za jízdy, že spojka prokluzuje počet otáček motoru se zvětšuje více než odpovídá rychlosti mopedu, přesvědčíme se nejprve, zda páčka spojky na řidítkách nemá příliš malou vůli. Je-li tomu tak, způsobuje závadu chybné seřízení.

maxipes  
František
2016-10-08 22:08:42

Prokluzuje-li spojka i při správném seřízení, je to způsobeno opotřebením spojkových lamel s obložením nebo unavenou přítlačnou spojkovou pružinou. První závadu odstraníme výměnou lamel s obložením, druhou výměnou pružiny, v nouzovém případě vložíme pod pružinu podložku.

maxipes  
František
2016-10-08 22:12:22

Řadící ústrojí s řadicí rukojetí nevyžaduje žádného seřizování. Poruchy a proto i opravy řadícího ústrojí jsou velmi řídké.Je však možné, že 1.nebo i 2. převodový stupeň při jízdě „vyskakuje", 2. je zařazen stále 2. převodový stupeň a jiný nelze zařadit.

maxipes  
František
2016-10-08 22:16:12

Uvedené závody mohou mít tyto příčiny. 1. Hrany kol 1. a 2. převodového stupně a spojka řazení jsou opotřebovány. U prvé série mopedů se to stávalo. Kolo 1. a 2. převodu a spojka řazení měly jen tři ozubce vzájemně do sebe zapadající. U většiny mopedů bylo kolo 1. a 2. převodového stupně spolu se spojkou řazení vyměněno. Pokud se tak nestalo a zjistíme-li závadu řazení, vyměníme řadicí ústrojí za nové kola 1. a 2. převodu a spojku řazení.

maxipes  
František
2016-10-08 22:18:03

Buď je přetrženo lanko řazení (lanovod) nebo odletována koncovka lana, případně je silně uvolněné lanko. Při výměně lanka si počínáme takto. Odšroubujeme pravý kryt motoru, levou zátku rukojeti, vyjmeme nebo demontujeme spojkový lanovod, rukojeť sejmeme a vyjmeme poškozené lanko. Seřizovací šroub lanovodu řazení zašroubujeme (otáčením doprava), nasadíme, nové lanko, které zakotvíme v záchytu řazení, namažeme automobilovým tukem, usadíme rukojeť a víčko rukojeti.

maxipes  
František
2016-10-08 22:19:58

Rukojeť zajistíme šroubkem. Pozor aby se nám lanko nevyvléklo z řadicího záchytu! Namontujeme zpět spojkový lanovod a pokračujeme. Na řídítku zařadíme řadící rukojetí 2. převodový stupeň lanko máme protáhnuto až k dolejší páčce řazení. Zkontrolujeme, je-li zařazen 2. převod. Tento převodový stupeň seřadí automaticky, pomocí pružiny.

maxipes  
František
2016-10-08 22:22:28

Do vidličky nasadíme hlavičku lanka, lanko protáhneme hlavičkou, konec lanka sevřeme kleštěmi a mírně zatáhneme tak, abychom lanko řazení měli co nejvíce napnuté V této poloze utáhneme šroubek hlavičky lanka a kontrolujeme řazení. Řadící rukojeť zařadíme na O a kontrolujeme, není-li převodový stupeň dále zařazen jde-li zadní kolo lehce otáčet, pak již není zařazený převod.

maxipes  
František
2016-10-08 22:23:58

Je-li při neutrálu ještě zařazen převodový stupeň zadním kolem nejde lehce otáčet, povolíme pojišťovací matici seřizovacího šroubu a seřizovací šroub povolujeme otáčením doleva tak dlouho, až se na polohu rukojeti O vyřadí 2. převod zadní kolo se pak otáčí lehce. Dále zkusíme zařadit 1. převod a tím je výměna lanka skončena.

maxipes  
František
2016-10-08 22:25:25

Při seřizování uvolněného lanka řazení si počínáme obdobně. Odšroubujeme pravý kryt motoru, povolíme hlavičku lanka lanovodu řazení, povolíme pojišťovací matici seřizovacího šroubu, šroub zašroubujeme otáčením doprava. Lanko máme již protažené hlavičkou lanka, která je nasazena ve vidličce řazení motoru. Konec lanka sevřeme kleštěmi, povolíme šroubek hlavičky lanka a mírně zatáhneme tak, abychom lanko řazení měli co nejvíce napnuté.

maxipes  
František
2016-10-08 22:27:28

V této poloze utáhneme opět šroubek hlavičky lanka a kontrolujeme řazení kontrolu viz podle výměny řadicího lanka. Při jemném šelestu zachytávání zubů navzájem o sebe v převodové skříni povolíme pojišťovací matici a seřizovací šroub povolujeme otáčením doleva, čímž seřizujeme správné vypínání 2. převodu při poloze O neutrál.

maxipes  
František
2016-10-08 22:29:59

Vyskakuje-li 1. převod při jízdě do kopce, je též zapotřebí seřizovací šroub povolit otáčením doleva. Nejde-li naopak zařadit 2. převod, je nutno seřizovací šroub. Zašroubovat otáčením doprava. Po jakémkoli, seřizování seřizovacím šroubem neopomeňme utáhnout jeho pojišťovací matici. Nepoužívejme nikdy násilí, neboť řadící mechanismus je jemný a vyžaduje cit.

maxipes  
František
2016-10-08 22:31:21

Náhodnou poruchou řazení bývá prasklá nebo ztracená pružná, tzv. Seegerova pojistka řadicí vidličky. Závadu poznáme ihned, je stále zařazen 2. převod. Odstranění je velmi snadné. Odšroubujeme pravý kryt motoru, zkontrolujeme pružnou pojistku, spolu s páčkou řazení a vidličkou.

maxipes  
František
2016-10-08 22:32:51

Je-li pojistka ztracena nahradíme ji novou neopomeňme však dát pod tuto podložku ještě obyčejnou hladkou podložku. Tím je závada odstraněna. Je-li poškozena vidlička řazení uvnitř převodové skříně oddělením vidličky od hřídelíku vidličky, musíme demontovat motor.

maxipes  
František
2016-10-08 22:38:20

A to je vše kolem Mopedu S11 a opravy spojky a její seřízení.


Odpovědět