Fórum - Téma


Složení a funkce Spojky Babeta 210


Fórum Technický koutek Složení a funkce Spojky Babeta 210
maxipes  
František
2016-10-06 17:52:34

Chci vám popsat spojku na Babetě s čeho se skládá a její činnost jelikož jsem Babetu měl několik roků a dost jsem se sní natrápil

maxipes  
František
2016-10-06 17:56:52

maxipes: Spojka Se skládá ze dvou třecích odstředivých spojek umístěných radiálně na konci čepu klikového hřídele.Vnitřní spojka je rozběhová a má 3 čelisti. Jsou uloženy na čepech bubnu, který je nalisován na kuželový čep klikového hřídele. Při jízdě je rozběhová spojka stále v zapnutém stavu.

maxipes  
František
2016-10-06 17:59:29

maxipes: Má-li řidič v úmyslu babettu zastavit,ubere plyn a brzdí.Poklesem otáček motoru se rozběhová spojka rozpojí a umožní chod motoru na volnoběh.Každá čelist rozběhové spojky je vedená čepem v otvoru bubnu a její pohyb je přibrzďován a tlumen listovou pružinou mezi čelistí a bubnem.

maxipes  
František
2016-10-06 18:01:32

maxipes: Vnější spojka je spouštěcí. Má dvě čelisti uložené otočně na čepech rozběhového bubnu. V základní poloze jsou přidržovány dvěma vratnými pružinami. Spouštěcí spojka plní dvě funkce. Hlavní funkce je při spouštění motoru. Šlapáním do pedálů se dostává hnací síla od zadního kola přes převodovku na primární řemenový převod a rozběhový buben.

maxipes  
František
2016-10-06 18:02:42

maxipes: Otáčením rozběhového bubnu se odstředivou silou dostávají čelisti do záběru jako náběžné a přenášejí hnací sílu na buben nalisovaný na čepu klikového hřídele. Postupně se otáčí klikový hřídel a motor se spustí. Po spuštění motoru se zpravidla začíná jízda a spouštěcí spojka je stále zapnutá a plní druhou funkci. Točivý moment motoru převádí na primární řemenový převod.

maxipes  
František
2016-10-06 18:04:01

maxipes: Zastavováním Babety se postupně zmenšují otáčky primárního řemenového kola, až se zastaví. Vratné pružiny stahují čelisti směrem do základní polohy a spouštěcí spojka zůstane rozpojena. Současně je rozpojena i rozběhová spojka. Čelisti rozběhové spojky při otáčkách běhu naprázdno motoru nejsou úplně v základní poloze.

maxipes  
František
2016-10-06 18:06:32

maxipes: Pro spolehlivou činnost spojek je důležité, aby se do jejich pracovního prostoru nedostal olej přes těsnicí kroužek klikového hřídele, těsnicí kroužek ložiska malého řemenového kola a kroužky v převodovce. Kryt spojky a primárního převodu má těsnit po celém obvodu a zabraňovat vstupu prachu a vody na součásti třecích spojek.Na toto číštění jsem používal čistič brzd, někdy i Ocet.

maxipes  
František
2017-04-27 17:50:32

maxipes: Vracím téma Složení a funkce Spojky Babeta 210

maxipes  
František
2017-04-28 08:30:53

maxipes: Koukám že s Babetama nejsou žádné problémy.


Odpovědět